Beladung

FR

Frankreich

Le Rheu

35650

Entladung

DE

Deutschland

ALL

ALL

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:25

Gültig bis

10.07.2018

15:00

Gültig bis:
-8884h:17min

Beladung

FR

Frankreich

Le Rheu

35650

Entladung

DE

Deutschland

ALL

ALL

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:25

Gültig bis

10.07.2018

15:00

Gültig bis:
-8884h:17min

Beladung

FR

Frankreich

Le Rheu

35650

Entladung

FR

Frankreich

ALL

ALL

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:25

Gültig bis

10.07.2018

15:00

Gültig bis:
-8884h:17min

Beladung

FR

Frankreich

Le Rheu

35650

Entladung

FR

Frankreich

ALL

ALL

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:25

Gültig bis

10.07.2018

15:00

Gültig bis:
-8884h:17min

Beladung

FR

Frankreich

Nouaillé-Maupertuis

86340

Entladung

BE

Belgien

Cala UE

Cala UE

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:25

Gültig bis

10.07.2018

14:00

Gültig bis:
-8885h:17min

Beladung

FR

Frankreich

Bourbon-Lancy

71140

Entladung

RO

Rumänien

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:23

Gültig bis

12.07.2018

08:25

Gültig bis:
-8842h:51min

Beladung

FR

Frankreich

Bourbon-Lancy

71140

Entladung

DE

Deutschland

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:23

Gültig bis

12.07.2018

08:25

Gültig bis:
-8842h:51min

Beladung

FR

Frankreich

Bouchain

59111

Entladung

FR

Frankreich

all eu

all eu

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:23

Gültig bis

10.07.2018

15:00

Gültig bis:
-8884h:17min

Beladung

FR

Frankreich

77470

77470

Entladung

PL

Polen

xxx

xxx

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:23

Gültig bis

11.07.2018

15:00

Gültig bis:
-8860h:17min

Beladung

FR

Frankreich

Gennevilliers

92230

Entladung

RO

Rumänien

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:23

Gültig bis

13.07.2018

07:00

Gültig bis:
-8820h:17min

Beladung

FR

Frankreich

Gennevilliers

92230

Entladung

LT

Litauen

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:23

Gültig bis

13.07.2018

07:00

Gültig bis:
-8820h:17min

Beladung

FR

Frankreich

Gennevilliers

92230

Entladung

IT

Italien

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:23

Gültig bis

13.07.2018

07:00

Gültig bis:
-8820h:17min

Beladung

FR

Frankreich

Gennevilliers

92230

Entladung

HU

Ungarn

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:23

Gültig bis

13.07.2018

07:00

Gültig bis:
-8820h:17min

Beladung

FR

Frankreich

Gennevilliers

92230

Entladung

DK

Denmark

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:23

Gültig bis

13.07.2018

07:00

Gültig bis:
-8820h:17min

Beladung

FR

Frankreich

La Bourgonce

88470

Entladung

FR

Frankreich

all eu

all eu

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:23

Gültig bis

10.07.2018

15:00

Gültig bis:
-8884h:17min

Beladung

FR

Frankreich

Vichy

03200

Entladung

IT

Italien

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:23

Gültig bis

13.07.2018

11:00

Gültig bis:
-8816h:17min

Beladung

FR

Frankreich

Vichy

03200

Entladung

DK

Denmark

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:23

Gültig bis

13.07.2018

11:00

Gültig bis:
-8816h:17min

Beladung

FR

Frankreich

Vichy

03200

Entladung

DE

Deutschland

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:23

Gültig bis

13.07.2018

11:00

Gültig bis:
-8816h:17min

Beladung

FR

Frankreich

Douai

59500

Entladung

RO

Rumänien

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:23

Gültig bis

13.07.2018

09:00

Gültig bis:
-8818h:17min

Beladung

FR

Frankreich

Douai

59500

Entladung

HU

Ungarn

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:23

Gültig bis

13.07.2018

09:00

Gültig bis:
-8818h:17min

Beladung

FR

Frankreich

Douai

59500

Entladung

DK

Denmark

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:23

Gültig bis

13.07.2018

09:00

Gültig bis:
-8818h:17min

Beladung

FR

Frankreich

Douai

59500

Entladung

DE

Deutschland

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:23

Gültig bis

13.07.2018

09:00

Gültig bis:
-8818h:17min

Beladung

FR

Frankreich

Douai

59500

Entladung

BE

Belgien

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:23

Gültig bis

13.07.2018

09:00

Gültig bis:
-8818h:17min

Beladung

FR

Frankreich

La Bourgonce

88470

Entladung

FR

Frankreich

poza FR

poza FR

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:22

Gültig bis

10.07.2018

15:00

Gültig bis:
-8884h:17min

Beladung

FR

Frankreich

Vern-sur-Seiche

35770

Entladung

FR

Frankreich

Lyon

69007

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:22

Gültig bis

10.07.2018

15:00

Gültig bis:
-8884h:17min

Beladung

FR

Frankreich

Figeac

46100

Entladung

SK

Slovakei

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:22

Gültig bis

12.07.2018

08:24

Gültig bis:
-8842h:52min

Beladung

FR

Frankreich

Figeac

46100

Entladung

SI

Slovenien

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:22

Gültig bis

12.07.2018

08:24

Gültig bis:
-8842h:52min

Beladung

FR

Frankreich

Figeac

46100

Entladung

PT

Portugal

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:22

Gültig bis

12.07.2018

08:24

Gültig bis:
-8842h:52min

Beladung

FR

Frankreich

Figeac

46100

Entladung

LV

Lettland

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:22

Gültig bis

12.07.2018

08:24

Gültig bis:
-8842h:52min

Beladung

FR

Frankreich

Figeac

46100

Entladung

LU

Luxemburg

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:22

Gültig bis

12.07.2018

08:24

Gültig bis:
-8842h:52min

Beladung

FR

Frankreich

Figeac

46100

Entladung

HU

Ungarn

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:22

Gültig bis

12.07.2018

08:24

Gültig bis:
-8842h:52min

Beladung

FR

Frankreich

Figeac

46100

Entladung

HR

Croatien

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:22

Gültig bis

12.07.2018

08:24

Gültig bis:
-8842h:52min

Beladung

FR

Frankreich

Figeac

46100

Entladung

GR

Griechenland

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:22

Gültig bis

12.07.2018

08:24

Gültig bis:
-8842h:52min

Beladung

FR

Frankreich

Figeac

46100

Entladung

EE

Estland

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:22

Gültig bis

12.07.2018

08:24

Gültig bis:
-8842h:52min

Beladung

FR

Frankreich

Figeac

46100

Entladung

DK

Denmark

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:22

Gültig bis

12.07.2018

08:24

Gültig bis:
-8842h:52min

Beladung

FR

Frankreich

Figeac

46100

Entladung

DE

Deutschland

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:22

Gültig bis

12.07.2018

08:24

Gültig bis:
-8842h:52min

Beladung

FR

Frankreich

Figeac

46100

Entladung

CH

Schweiz

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:22

Gültig bis

12.07.2018

08:24

Gültig bis:
-8842h:52min

Beladung

FR

Frankreich

Figeac

46100

Entladung

BG

Bulgarien

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:22

Gültig bis

12.07.2018

08:24

Gültig bis:
-8842h:52min

Beladung

FR

Frankreich

Viriat

01440

Entladung

LT

Litauen

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:22

Gültig bis

13.07.2018

07:00

Gültig bis:
-8820h:17min

Beladung

FR

Frankreich

Viriat

01440

Entladung

DK

Denmark

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:22

Gültig bis

13.07.2018

07:00

Gültig bis:
-8820h:17min

Beladung

FR

Frankreich

Viriat

01440

Entladung

DE

Deutschland

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:22

Gültig bis

13.07.2018

07:00

Gültig bis:
-8820h:17min

Beladung

FR

Frankreich

Florange

57190

Entladung

RO

Rumänien

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:22

Gültig bis

13.07.2018

08:00

Gültig bis:
-8819h:17min

Beladung

FR

Frankreich

Florange

57190

Entladung

LT

Litauen

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:22

Gültig bis

13.07.2018

08:00

Gültig bis:
-8819h:17min

Beladung

FR

Frankreich

Florange

57190

Entladung

HU

Ungarn

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:22

Gültig bis

13.07.2018

08:00

Gültig bis:
-8819h:17min

Beladung

FR

Frankreich

Florange

57190

Entladung

DK

Denmark

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:22

Gültig bis

13.07.2018

08:00

Gültig bis:
-8819h:17min

Beladung

FR

Frankreich

Florange

57190

Entladung

DE

Deutschland

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:22

Gültig bis

13.07.2018

08:00

Gültig bis:
-8819h:17min

Beladung

FR

Frankreich

Florange

57190

Entladung

AT

Österreich

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:22

Gültig bis

13.07.2018

08:00

Gültig bis:
-8819h:17min

Beladung

FR

Frankreich

Grentheville

14540

Entladung

SK

Slovakei

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:22

Gültig bis

12.07.2018

08:24

Gültig bis:
-8842h:52min

Beladung

FR

Frankreich

Grentheville

14540

Entladung

SI

Slovenien

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:22

Gültig bis

12.07.2018

08:24

Gültig bis:
-8842h:52min

Beladung

FR

Frankreich

Grentheville

14540

Entladung

RO

Rumänien

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:22

Gültig bis

12.07.2018

08:24

Gültig bis:
-8842h:52min

Beladung

FR

Frankreich

Grentheville

14540

Entladung

PT

Portugal

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:22

Gültig bis

12.07.2018

08:24

Gültig bis:
-8842h:52min

Beladung

FR

Frankreich

Grentheville

14540

Entladung

PL

Polen

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:22

Gültig bis

12.07.2018

08:24

Gültig bis:
-8842h:52min

Beladung

FR

Frankreich

Grentheville

14540

Entladung

NL

Niederlande

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:22

Gültig bis

12.07.2018

08:24

Gültig bis:
-8842h:52min

Beladung

FR

Frankreich

Grentheville

14540

Entladung

LU

Luxemburg

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:22

Gültig bis

12.07.2018

08:24

Gültig bis:
-8842h:52min

Beladung

FR

Frankreich

Grentheville

14540

Entladung

HU

Ungarn

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:22

Gültig bis

12.07.2018

08:24

Gültig bis:
-8842h:52min

Beladung

FR

Frankreich

Grentheville

14540

Entladung

GB

Vereinigtes Königreich

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:22

Gültig bis

12.07.2018

08:24

Gültig bis:
-8842h:52min

Beladung

FR

Frankreich

Grentheville

14540

Entladung

FR

Frankreich

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:22

Gültig bis

12.07.2018

08:24

Gültig bis:
-8842h:52min

Beladung

FR

Frankreich

Grentheville

14540

Entladung

ES

Spanien

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:22

Gültig bis

12.07.2018

08:24

Gültig bis:
-8842h:52min

Beladung

FR

Frankreich

Grentheville

14540

Entladung

DE

Deutschland

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:22

Gültig bis

12.07.2018

08:24

Gültig bis:
-8842h:52min

Beladung

FR

Frankreich

Grentheville

14540

Entladung

CZ

Tschechien

Eingestellt am

09.07.2018

Stunden 08:22

Gültig bis

12.07.2018

08:24

Gültig bis:
-8842h:52min

Ergebnisse204060